جستارهایی درباره تئوری توطئه در ایران

 • Title: جستارهایی درباره تئوری توطئه در ایران
 • Author: Ervand Abrahamian Ahmad Ashraf Ervand Abrahamian احمد اشرف Homayon Katouzian محمد ابراهیم فتاحی
 • ISBN: 9643126722
 • Page: 229
 • Format: Paperback
 • 1382 1388 1 2 3.

  YouTube Dec , B L T t C Nh c Thi u Nhi Vui Nh n N n Nhn V t Ho t Hnh B ng Khun V i t St Play Doh Duration VN Children s Music ,, views YouTube Nov , Category People Blogs Song All Out Album Version Edited Artist s research works in isqi wp content uploads IMG WAg isqi wp content uploads openDemocracy is an independent global media platform covering world affairs, ideas and culture which seeks to challenge power and encourage democratic debate across the world Read asraildon Internet Archive May allah help the islamic state in iraq to destroy israel by missiles or invasion them and the coallition that will be formed in syria lebanon and egypt and in jordan with iraq this will be the ultimate coalition that will end this so called Israel one and fore ever Israel in Islam is the name of prophet gakob or yaakoub peace be upon him and on prophet Mohamad son of abdu allah , and may whc.unesco UNESCO World Heritage Centre Persian Edition

  • Unlimited [Crime Book] ↠ جستارهایی درباره تئوری توطئه در ایران - by Ervand Abrahamian Ahmad Ashraf Ervand Abrahamian احمد اشرف Homayon Katouzian محمد ابراهیم فتاحی î
   229 Ervand Abrahamian Ahmad Ashraf Ervand Abrahamian احمد اشرف Homayon Katouzian محمد ابراهیم فتاحی
  • thumbnail Title: Unlimited [Crime Book] ↠ جستارهایی درباره تئوری توطئه در ایران - by Ervand Abrahamian Ahmad Ashraf Ervand Abrahamian احمد اشرف Homayon Katouzian محمد ابراهیم فتاحی î
   Posted by:Ervand Abrahamian Ahmad Ashraf Ervand Abrahamian احمد اشرف Homayon Katouzian محمد ابراهیم فتاحی
   Published :2018-05-12T12:40:38+00:00

  About " Ervand Abrahamian Ahmad Ashraf Ervand Abrahamian احمد اشرف Homayon Katouzian محمد ابراهیم فتاحی "

 • Ervand Abrahamian Ahmad Ashraf Ervand Abrahamian احمد اشرف Homayon Katouzian محمد ابراهیم فتاحی

  Ervand Abrahamian B.A M.A Oxford University Ph.D Columbia University , an Armenian born in Iran and raised in England, is well qualified by education and experience to teach world and Middle East history He has published Iran Between Two Revolutions, The Iranian Mojahedin, Khomeinism, Tortured Confessions, and Inventing the Axis of Evil He teaches at the CUNY Graduate Center, and has taught at Princeton, New York University, and Oxford University He is currently working on two books one is The CIA Coup in Iran and another, A History of Modern Iran, for Cambridge University Press CUNY .

 • 765 Comments

 • در کل کتاب خواندنی ای بود. تلنگری بود برای درک حضور طولانی و مستحکم توهم توطئه میان ما و روشنفکرانمان و حکاممان - چیزی که متاسفانه امروز هم به شدت میان حاکمان و نظریه پردازانشان وجود دارد و علیه مخالفان استفاده می شود. دو مقاله ی اول مستقیم به نظریه ی توطئه و عوامل پیدایشش در ای [...]


 • این کتاب از سه مقاله نوشته ی سه نویسنده ی متفاوت تشکیل شده است. مقاله ی اول نوشته ی یرواند آبراهامیان و دوم احمد اشرف بیشتر به ابعاد تاریخی مسئله ی پارانویای جمعی ایرانیان پرداخته است. مقاله ی سوم نوشته ی کاتوزیان با بررسی جامعه ی روشنفکری ایرانی آغاز می شود و سپس سهم عظیم این ج [...]


 • کتاب هر چند کوتاه است اما به زمینه ای پرداخته است که کمتر به آن ورود شده و آن هم مساله ی توهم توطئه در زندگی اجتماعی و سیاسی جامعه ی ایرانی ست. مساله ای که به واقع نمی توانیم خود را از آن جدا بدانیم یا آن را تنها به دیگران ارجاع دهیم. هر چند مقاله های گرد آمده به مبانی و ساختار کلی [...]


 • ما ایرانی ها اغلب به طرز غریبی درگیر مبحثی با عنوان توطئه هستیم. شاید نمونه ی طنزآمیز و تیپیکال آنرا بتوان در شخصیت دایی جان ناپلئونِ ایرج پزشکزاد، متبلور شده یافت. کتاب« جستارهایی درباره ی تئوری توطئه در ایران» می کوشد از چند زاویه با چند یادداشت متفاوت این ماجرا را تحلیل کند [...]


 • مقاله اول آبراهامیان از دو جهت برای من جذاب و ارزشمند بود. یکم، روش تحقیق و رفرنس‌های مقاله و دوم محتوای مقاله. مقاله‌ی آقای اشرف هم ارزشمند بود و در راستای مقاله اول قرار داشت. اما جذاب ترین مقاله برای من ، مثل همیشه مقاله کاتوزیان بود! تسلط کامل به موضوع چه در جزئیات چه در کلی [...]


 • روایت نویسندگان از تئوری توطئه در ایران بسیار جذاب، جالب و البته قابل تامله.


 • سه شخصیت برجسته در علم تاریخ سیاست با سه مقاله مختلف که توسط مترجم جمع آوری شده در مورد موضوع تئوری توطئه نظراتی ارائه کردند کتاب دو نقطه قوت و سه نقطه ضعف داره اول اینکه نویسندگان مقالات افراد معتبر و شاخصی هستند دوم اینکه از سه دیدگاه مختلف این موضوع بررسی شده (تاریخی، سیاسی [...]


 • 3 of best researchers of Iranian history,especially social history,tells about roots of conspiracy theories,facts and rights and also the Iranian historical believes about it.


 • Post Your Comment Here

  Your email address will not be published. Required fields are marked *